en

Ochrana osobních údajů

Abyste mohli doma svítit, vařit, prát či topit zeleným proudem, potřebujeme vědět, kam vám máme zelenou elektřinu poslat. Ptáme se vás proto na jméno, adresu, kontaktní údaje a další technické detaily o spotřebě elektřiny. Jinak by se mohlo stát, že nazeleno začne místo vás svítit soused nebo tchyně. Vaše jméno, adresa a kontakt jsou osobní údaje, které Nano Energies zpracovává a chrání před zneužitím.

Zajímá vás, jak přesně s vašimi osobními údaji nakládáme? Čtěte prosím dál.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je váš dodavatel elektrické energie. Podle služby, kterou u nás využíváte je to Nano Green s.r.o., Digital Energy Services s.r.o. nebo Nano Energies Trade s.r.o., které spolu tvoří koncern Nano Energies. Navštívit nás můžete na adrese DRN – Národní 135/14, Praha, zavolat nám na 226 257 257 nebo napsat na info@nanoenergies.cz

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme především za účelem plnění smlouvy a jiných zákonných povinností, vedení zákaznické evidence, daní a účetnictví, vymáhání pohledávek, ověření vaší bonity a platební morálky, přímého marketingu, zkvalitňování našich služeb a zajištění požadavků stanovených právními předpisy.

Proč vaše údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé činnosti uvedené výše a v různém rozsahu pro účely plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, našeho oprávněného zájmu nebo udělení souhlasu se zpracováním.

Plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit řadu povinností. Zpracováváme proto vaše identifikační a účetní údaje nezbytné zejména pro plnění energetického zákona (458/2000 Sb.) a zákona o účetnictví (563/1991 Sb.). Za tímto účelem údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Dle platných předpisů máte povinnost poskytnout identifikační údaje, máme-li mezi sebou uzavřít smlouvu dle energetického zákona. V případě neposkytnutí těchto údajů s vámi nebudeme moci smlouvu uzavřít.

Plnění smlouvy

Zpracováváme vaše identifikační, kontaktní a účetní údaje proto, abychom dostáli splnění všech smluvních závazků vůči zákazníkům a obchodním partnerům. Za tímto účelem údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu.

Oprávněný zájem

Na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o finanční situaci, údaje o využívání našich služeb, údaje pro poskytování služeb a údaje z veřejných zdrojů proto, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, uplatnit naše nároky vyplývající ze smlouvy a informovat vás o zajímavých novinkách. Pokud projevíte zájem o uzavření smlouvy, budeme vámi poskytnuté údaje uchovávat po dobu šesti měsíců a případně déle, pokud nám k tomu v průběhu této lhůty poskytnete souhlas. Pokud spolu uzavřeme smlouvu, budeme vaše údaje zpracovávat do deseti let od ukončení smlouvy nebo až do případného vymožení smluvního nároku vyplývajícího ze smlouvy.

Udělení souhlasu

O udělení souhlasu se zpracováním údajů vás požádáme, pokud zavoláte na naši zákaznickou linku. Nahrávky týkající se plnění smlouvy uchováváme po dobu trvání smlouvy, ostatní nahrávky do odvolání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu jednoho měsíce.

Předávání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jejich postupy jsou v souladu s nařízením GDPR.

O svých údajích rozhodujete jen vy

Máte právo požadovat informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si k nim přístup a případně údaje aktualizovat, opravit, omezit a odvolat souhlas, vznést námitku proti zpracování a požadovat výmaz těchto údajů. Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro kompletní zásady ochrany osobních údajů, klikněte sem.

Obchodní podmínky

Co se píše v obchodních podmínkách

Všeobecné obchodní podmínky jsou jedním ze základních ustanovení smluvního vztahu mezi dodavatelem elektrické energie a zákazníkem. Dovíte se v nich, co tvoří cenu elektrické energie, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jaké jsou naše i vaše práva a povinnosti a kdy máte právo od smlouvy odstoupit. O každé změně obchodních podmínek jsme povinni vás informovat.

Obchodní podmínky jsou důležitou součástí smluvního vztahu. Proto jsme pro vás připravili krátké shrnutí. Zde naleznete kompletní obchodní podmínky společnosti Nano Energies Trade (PDF) platné od 1. 6. 2019.

Obchodní podmínky pro Nano Energies Trade platné do 1. 6. 2019 si zobrazíte tady (PDF).

Cena elektřiny

Silová elektřina

Cena, kterou platíte za elektřinu má dvě základní složky, cenu za distribuci a cenu za silovou elektřinu. Cenu za silovou elektřinu určuje váš dodavatel (Nano Energies). Dodavatel má povinnost zveřejnit nový ceník nejpozději 30 dní před tím, než vejde v platnost. Obyčejně měníme ceny na začátku roku a nový ceník zveřejňujeme na našem webu 1. prosince. Pokud cenu zvýšíme a vy s tím nesouhlasíte, máte 3 měsíce na to od nás odejít.

Distribuce

Druhou položkou jsou regulované platby. Mezi ně patří systémové služby, poplatek za obnovitelné zdroje, nebo cena za distribuci, tedy paušální cena za to, že k vám vede kabel s elektřinou. Poplatek za distribuci platíte stejný za měsíc, kdy topíte a svítíte naplno, i měsíc, kdy vůbec nejste doma. Cenu za distribuci určuje Energetický regulační úřad a distribuční síť spravuje distributor (ČEZ, PRE, EON, nebo lokální distributor ve výjimečných případech).

Platební podmínky

Můžete si vybrat, jak často a kolik budete platit v zálohách za elektřinu. Je pouze na vašem rozhodnutí, zda chcete platit zálohu jednou měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za rok. Výši záloh si nastavujete sami. My vám můžeme výši záloh upravit tak, aby lépe odpovídala vaší skutečné spotřebě.

Případné přeplatky a nedoplatky si mezi sebou vyrovnáme fakturou, kterou vám pošleme jednou za fakturační období. Fakturační období je období mezi dvěma odečty elektroměru a za běžných okolností trvá jeden rok. V případě, že něco na svém odběrném místě měníte, může v jednom roku proběhnout vícero fakturačních období. Naše faktury mají zpravidla splatnost 14 dní.

Platit za elektřinu u nás můžete inkasem, převodem, trvalým příkazem, SIPO platbou a složenkou. Přeplatky vám vrátíme buď na účet, složenkou, a nebo do záloh na další období.

Trvání a ukončení Smlouvy

Smlouva na dobu neurčitou

Většina Smluv, které jste s námi uzavřeli jsou smlouvy na dobu neurčitou. Takovou smlouvu máte právo kdykoliv vypovědět. Naše výpovědní lhůta trvá jeden kalendářní měsíc a začíná 1. dnem následujícího měsíce. Například, když smlouvu s Nano Energies vypovíte 15. ledna, nového dodavatele elektřiny budete potřebovat od 1. března.

Smlouva na dobu určitou

Některé naše smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou a takovou smlouvu můžete ukončit pouze v případě, že se stěhujete, ukončíte podnikání a podobně. V jiných případech nemáte vy ani my právo vypovědět smlouvu po dobu jejího trvání. Smlouva na dobu určitou se automaticky prodlužuje o rok a můžete ji vypovědět minimálně 20 dní před koncem její platnosti.

Nano Energies Trade – ceníky tarifu Economy

2022

Domácnosti

Distribuční oblast ČEZ

Distribuční oblast EG.D

Distribuční oblast PRE

Firmy

Distribuční oblast ČEZ

Distribuční oblast EG.D

Distribuční oblast PRE

2021

Domácnosti

Distribuční oblast ČEZ

Distribuční oblast EG.D

Distribuční oblast PRE

Firmy

Distribuční oblast ČEZ

Distribuční oblast EG.D

Distribuční oblast PRE